Stykkgods

Våre stykkgodsbiler kjører rundt på Østlandet, Sogn og Møre. Vi har daglig biler i Oslo-området og flere ganger i uken til de andre destinasjonene.

Varmegods og ADR-gods er ingen hindring, og flere av bilene vi disponerer har løftelem.

CIMG1450.jpg